Misiune

Laboratorul de cercetare în Securitate Psihologică LabSP, creat în anul 2021, este orientat spre cercetare ştiinţifică, dezvoltare experimentală şi inovare, promovarea activităţilor creatoare de cunoaştere şi generatoare de programe de formare și dezvoltare a securității psihologice în plan individual și social.

 

Un aspect important al activității laboratorului constă în dezvoltarea cercetării teoretice şi aplicate prin stimularea activității de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare, precum şi diseminarea rezultatelor cercetării în scopul integrării acesteia la nivel național şi internațional.

 

Totodată o direcție esențială de acțiune a laboratorului este dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu parteneri din ţară şi din străinătate, în contextul programelor de cercetare internaționale, a mobilității universitare.

 

O altă preocupare în activitatea laboratorului este implicarea tinerilor cercetători (studenți, masteranzi, doctoranzi)  în identificarea problematicii securității psihologice în contextul aplicării ulterioare a căilor de realizare a acesteia atât în viața profesională, cât și cea personală.