Obiective

  • Elaborarea unor politici privind implementarea bunelor practici în ceea ce privește creșterea securității psihologice în societate.
  • Optimizarea schimbului de idei şi informaţii cu specialiştii din ţară şi din străinătate, prin participarea la proiecte comune, la seminarii, conferinţe, simpozioane şi congrese, iniţierea proiectelor
  • Diseminarea rezultatelor prin învăţare/predare/informare, transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici.
  • Stimularea prezentării  rezultatelor cercetării în publicații de specialitate și reviste de profil naționale și internaționale.
  • Valorificarea rezultatelor cercetării în vederea aplicării lor atât în sistemul educațional, cât și la nivel de societate.
  • Iniţierea şi contractarea de lucrări de cercetare – dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic precum și valorificarea rezultatelor cercetării de interes specific instituţiei;
  • Formarea tinerilor cercetători prin organizarea de întâlniri periodice între specialişti, colocvii şi conferinţe, precum şi constituirea de cercuri şi colocvii studenţeşti în domeniul de cercetare a securității psihologice.
  • Elaborarea unor programe de formare profesională continuă pentru psihologii școlari, profesori, învățători, doctoranzi, studenți,
  • Implementarea programelor de informare a părinților, elevilor, studenților cu privire la securitatea psihologică.
  • Acordarea de asistenţă şi asigurarea expertizei la cererea unor instituţii sau persoane interesate şi colaborarea la diferite programe de cercetare-dezvoltare atât naționale, cât și internaționale.