Publicații

Monografii

GROZA, A. Ataşamentul. Repere teoretice și aplicații psihoterapeutice. Chișinău, CPE al UPSC, 2021. 155 p. ISBN 978-9975-46-566-3

 

Articole în materiale ale conferințelor științifice

în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare):

DOROFEEV, Z. Сопровождение личности и обеспечение ее психологической безопасности в условиях социально-цифровой среды. In: ”Векторы психологии”, международная научно-практическая конференцияю Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 2021

 

                în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale (Republica Moldova):

SANDULEAC, S. DRAGOMIR, M. Securitatea emoţională a copilului şi dinamica coparentală post divorţ. In: Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie. Conferinţa ştiinţifică naţională, 16 aprilie 2021. pp. 160-164. ISBN 978-9975-46-545-8

 

Articole în materiale ale conferințelor științifice

       în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova):

 

  1. ROTARU-SÎRBU, N., GROZA, A. ATAȘAMENTUL FEMEILOR ABUZATE ÎN COPILĂRIE. In: Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii, Conferință științifică internațională, 29 octombrie 2021. pp. 83-91. ISBN 978-9975-46-564-9.
  2. DOROFEEV, Z. Securitatea psihologică la adolescenți: perspective de abordare. In: Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii, Conferință științifică internațională, 29 octombrie 2021. pp. 77-82. ISBN 978-9975-46-564-9.