Munteanu Octavian

Octavian Munteanu este cercetător al siturilor din perioada pre-romană, caracterizate prin culturile Getică și Poienești-Lucașeuca. În ultimii ani este antrenat în stuiile interdisciplinare ale sitului de tip Poienești-Lucașeuca Ivancea-sub Pădure, care din 2020 este cercetat în cadrul proiectului DFG ”Ausgrabung der Siedlung der Poienești-Lucașeuca Kultur von Ivancea-sub Pădure” (ME125/12-1), proiect elaborat împreună cu prof. M. Meyer, Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin.

Despre
Cercetări
Publicații
Conferințe
Despre

domeniile de interes științific: arheologia preistorică; arheologia așezărilor; arheologia fortificațiilor; studiul ceramicii, arheologie non-invazivă

Octavian Munteanu CV (pdf)

Octavian Munteanu este conferențiar la Catedra de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Moldova, doctor în arheologie (1996, Cluj-Napoca), director-interimar al Școlii Doctorale Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate și membru al Consiliului științific al UPSC. Deține funcția de membru-fondator al Centrului de Cercetări de Arheologice din Republica Moldova (din 2016 – vicepreședinte); membru al Consiliului științific al Rezervației Cultural-Naturale Orheiul Vechi; membru al Comisiei Arheologice a Ministerului Culturii din Moldova; Membru corespondent al Deutsches Archäologisches Institut, Römisch-Germanische Kommision și membru al Consiliului științific al Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Este membru al colegiului editorial al revistelor Plural. Istorie. Cultură. Societate; Revista Arheologică și Arheologia Preventivă în Republica Moldova.

E-mail: ocmunteanu@gmail.com

Educație și Formare 

Decembrie 2021 Stagiu de cercetare la FU Berlin, Institut für Prähistorische Archäologie.

Octombrie 2019 Mobilitate academică Erasmus plus, Freie Univesitat Berlin, Institut für Prähistorische Archäologie.

Septembrie-noiembrie 2018 Stagiu de cercetare la Freie Univesitat Berlin, Institut für Prähistorische Archäologie.

Mai 2018 Stagiu de documentare la Instituţiile de Protecţie a Patrimoniului Mondial şi la Instituţiile de Protecţie a Patrimoniului Republicii Franceze (Paris, Reims).

Octombrie 2017 Mobilitate academică Erasmus plus, Freie Univesitat Berlin, Institut für Prähistorische Archäologie.
Ianuarie-februarie 2016 Stagiu de cercetare la Freie Univesitat Berlin, Institut für Prähistorische Archäologie.
Aprilie-mai 2015 Stagiu de cercetare la Freie Univesitat Berlin, Institut für Prähistorische Archäologie.

Februarie 2007 Stagiu de cercetare la Facultatea de Istorie a Universităţii „Taras Şevcenko”, Kiev, Ucraina.

Ianuarie-februarie 2005 Stagiu de perfecionare la Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii din Cairo, Egipt.

Martie-septembrie 2002 Stagiu de cercetare la Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii din Florenţa, Italia.

Aprilie-mai 1999 Stagiu de cercetare la Facultatea de Istorie a Universităţii “A. I. Cuza” Iaşi, România.

Ianuarie-aprilie 1996 Stagiu de cercetare la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii “Babeş- Bolyai”, Cluj-Napoca, România.

Noiembrie 1992–iunie 1996 studii de doctorat la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii “Babeş- Bolyai”, Cluj-Napoca, România – teza de doctor: Autohtoni în spaţiul Pruto-nistrean în secolele II-I a. Chr.

Septembrie 1985–iunie 1991 studii de licență, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creanga din Chişinău . teza de licență: Sistemul politic pe timpul lui Burebista: stat sau uniune de triburi?

Cercetări

De-a lungul anilor a fost în echipele de cercetare a mai multor situri arheologice: Cosauti, Ulmu, Orheiul Vechi, Hansca, Chirca, Căpriana, Şimleu Silvaniei.

Din 2006, respectiv 2013 este responsabil și coordonator al cercetărilor arheologice în siturile din microregiunile Horodca (Hâncești) și Butuceni (Orhei) R. Moldova (perioada Latène). În anul 2015 a coordonat investigațiile arheologice la Brăneşti-Partea de Vest (sit al culturii Poieneşti-Lucaşeuca), iar din anul 2016 – la Ivancea-sub Pădure, în colaborare cu colegii de la Freie Universität Berlin (liderul echipei, Prof. Michael Meyer).

Participări în proiecte de cercetare

 • Proiectul Internaţional „Ausgrabung der Siedlung der Poienești-Lucașeuca-Kultur von Ivancea-Sub Pădure” finanţat de Deutsche Forschungsgemeinschaft (2020-2024).
 • Program de Stat 2020-2023 „Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică” (2020-2023)
 • Proiectul „Prospecţiuni magnetometrice în siturile culturii Poieneşti –Lucaşeuca: Brăneşti-Partea de Vest şi Ivancea-sub Pădure” (în colaborare cu FU Berlin și cu Universitatea A.I. Cuza Iaşi). 2015-2018;
 • Proiectul „Prospecţiuni geografice complexe în situl culturii Poieneşti-Lucaşeuca de la Ivancea-sub Păsure” (în colaborare cu Departamentul de Geografie FU Berlin). 2018.
 • Proiectul „Cercetări arheologice de teren în situl culturii Poieneşti-Lucaşeuca de la Ivancea-sub Păsure” cu participarea profesorilor şi studenţilor de la FU şi Universitatea Izmail, respectiv organizarea, în cadrul acestora a şcolii de vară mixte moldo-germane şi a seminarului de şantier Pre-Roman and Roman Iron Age in Central and Southeastern European Barbaricum (August 2016) şi publicarea ulterioară a materialelor – 2016-2018. (FU Berlin).
 • Proiectul „Analiza interdisciplinară a vestigiilor arheologice din siturile culturii Poieneşti-Lucaşeuca”, în colaborare cu FU Berlin (2016-2018).
 • Proiectul „Cercetări arheologice de teren în fortificațiile getice Horodca Mare și Horodca Mică” cu participarea profesorilor şi studenţilor de la UPSC Ion Creangă, în cadrul realizării practicii arheologice (2006-2012).
 • Proiectul „Cercetări arheologice de teren în fortificația getică Butuceni-Vest” cu participarea profesorilor şi studenţilor de la UPSC Ion Creangă, în cadrul realizării practicii arheologice (2013-2018).

Publicații

Publicații de Octavian Munteanu

 

Membru al colegiilor de redacție la următoarele reviste:

Plural. History. Society. Culture.

Revista arheologică

Arheologia Preventivă în Republica Moldova.

Activitate editorială:

2022 Social structure in Central and Southeastern European Barbaricum in the pre-Roman Iron Age: concepts, methods and research. Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi (eds.), Plural: History. Culture. Society, seria archaeologica, nr. 3, 2021 (faza de procesare editorială).

2021 Humboldt-Kolleg: chronology in archaeological studies. Die Chronologie der vorrömischen Eisen- und frühen Kaiserzeit im Mittel und Südosteuropa: Probleme und Perspektiven, Eugen Sava, Vasile Iarmulschi, A. Zanoci, Mihai Băţ, Octavian Munteanu, (eds.), Chişinău-Berlin, 2021.

2019 Interdisciplinary Study of the Pre-Roman and Roman Iron Age in Central and South Eastern European Barbaricum, Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi (eds.), Plural: History. Culture. Society, seria archaeologica, nr. 2, 2019.

2017 Pre-Roman and Roman Iron Age in Central and Southeastern European Barbaricum, Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi (eds.), Plural: History. Culture. Society, seria archaeologica, nr. 2, 2017.

Lista selectivă a publicațiilor

Conferințe

Octavian Munteanu, dr. conf. univ.,

Catedra Istorie şi Geografie, UPSC Ion Creangă

Lista participării la conferinţe ştiinţifice în perioada 2016-2021

2021

 • 2021 Octavian Munteanu, Noi descoperiri de toporaşe din fier în siturile orizontului getic, Conferința Națională Arheologie în pandemie. Rezultate ale cercetărilor arheologice recente din România, Iaşi, 21-23 octombrie 2021.
 • 2021 Octavian Munteanu, Aurel Zanoci, Mihail Băţ, Morminte de războinici din perioada finală a Latène-ului descoperite în silvostepa est-carpatică: conexiuni culturale ale Europei Centrale cu spațiul carpato-nistrean în epoca preromană recentă a fierului, Funerary Colloquim, Târgu Jiu, 7th-10th of October 2021,
 • 2021 Octavian Munteanu şi Ion Tentiuc, Despre un vârf de teacă de la spadă din secolul al X-lea descoperit la Mârzoaia, r-nul Nisporeni, Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifică internațională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXXI-a), Chişinău, 29-30 octombrie 2020.
 • 2021 Michael, Meyer, Octavian Munteanu, Iarmulschi, Vasile and Schatte, Torben. Considerații cu privire la fibulele de tip Zarubincy descoperite în mediul culturii Poienești-Lucașeuca, In: Conferinţa ştiinţifică internațională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXXI-a), Chişinău, 29-30 octombrie 2020. Program și Rezumate, 67.
 • 2021 Asăndulesei, Andrei, Octavian Munteanu, Tencariu, Felix, Daniel. Cercetări non-invazive în microzona fortificațiilor de la Horodca, In: Conferinţa ştiinţifică internațională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXXI-a), Chişinău, 29-30 octombrie 2020. Program și Rezumate, 56-57
 • 2021 Octavian Munteanu, Studii interdisiplinare a mormântului cu inele de buclă de la Butuceni, Conferința Științifică Internațională Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval, Chişinău, 4-6 noiembrie 2021.
 • 2021 Octavian Munteanu şi Vasile Iarmulschi, Scânteile lui Hefaistos pe valea Moţcăi, Colloquium-ul de vară de la Saharna, Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului, Saharna, 29-31 iulie 2021.
 • 2021 Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi, Noi descoperiri de toporaşe cu aripioare pe teritoriul Moldovei, Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, ediţia a VII-a, 4 iunie 2021. 2021, Chişinău.
 • 2021 Octavian Munteanu, Michael Meyer, Vasile Iarmulschi, Torben Schatte, Cercetările arheologice în așezarea de tip Poienești-Lucașeuca de la Ivancea-sub Pădure (campania 2020), Sesiunea de comunicări științifice privind rezultatele săpăturilor arheologice din anul 2020 5 mai 2021.
 • 2021 Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi, Repere cronologice preliminare din fortificația getică Horodca Mică (datele C14 versus importurile grecești), Conferinţa ştiinţifică internaţională Arheologie Interdisciplinară metode, studii, rezultate, 14-17 august 2021, Orheiul Vechi – Climăuții de Jos, Chişinău, 20-22 august 2021.

2020

 • 2020 Michael Meyer, Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi, Torben Schatte – Un nou proiect de cercetare a sitului de epocă Latène Ivancea-sub Pădure, Conferinţa ştiinţifică internațională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXX-a) 29-30 octombrie 2020

2019

 • 2019 Vasile Iarmulschi, Octavian Munteanu, Typology of amphorae from the Poieneşti-Lucaşeuca culture sites: chronological and phenomenological references. Typologie der Geschichte – Geschichte in der Typologie. Die Sicht auf die Vorrömische Eisenzeit einhundert Jahre nach Erscheinen der Arbeit Die ostgermanische Kultur der Spätlatenezeit von Józef Kostrzewski, Poznań, 28-29 November 2019.
 • 2019 Michael Meyer, Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi, Björn Rauchfuß, Torben Schatte, Reluarea cercetării siturilor Poieneşti-Lucaşeuca în spaţiul pruto-nistrean: campaniile de la Brăneşti şi Ivancea dintre anii 2015-2018. Simpozionul naţional De pe situl arheologic în birou – descoperiri arheologice recente și metode moderne de cercetare în România și Republica Moldova, organizat în cadrul „Zilelor Academice Ieşene”, ediţia XXXIV, Institutul de Arheologie Iași al Academiei Române-Filiala Iași, 23-25 Octombrie 2019.
 • 2019 Vasile Iarmulschi, Octavian Munteanu, Morminte de războinici din perioada finală a Latène-lui descoperite in silvostepa est-carpatică: conexiuni culturale între Europa Centrală şi spaţiul carpato-nistrean în epoca preromană recentă a fierului, Colloquium-ul de vară de la Saharna, Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului, 16-18 iulie 2019,
 • 2019 Octavian Munteanu, Nicolae Batog, Valeriu Prohniţchi, Fortificaţiile getice de pe cursul inferior al râului Răut, Colocviul național Sisteme de fortificare în spațiul est-carpatic, din neolitic până în evul mediu, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, 21-22 septembrie 2019.
 • 2019 Octavian Munteanu, Nicolae Batog şi Valeriu Prohniţchi, Piese de fier descoperite în fortificaţiile Horodca Mică şi Horodca Mare. (eds. A. Simalcsik, I. Ciobanu), Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în Sud-Estul Europe Conferinţa ştiinţifică internaţională, Crihana Veche (Cahul) 2019.
 • 2019 Octavian Munteanu, Michael Meyer, Vasile Iarmulschi, Torben Schatte, Prospecţiuni geomagnetice şi sondaje în situl de epocă Latène Ivancea-sub Pădure (campania anului 2018), Sesiunea Naţională de Rapoarte Cercetări arheologice în Republica Moldova. Campania 2020, Chişinău, 18 aprilie 2019.
 • 2019 Octavian Munteanu, Angela Simalcsik, O descoperire funerară cu depuneri de inele de tâmplă pe promontoriul Butuceni, r-l Orhei, Conferinţa Ştiinţifică Patrinoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, 29-31 octombrie 2019.
 • 2019 Octavian Munteanu, Nicolae Batog, Valeriu Prohniţchi, Cercetările sistemului defensiv getic Butuceni-VEST: precizări privind traiectoria liniei defensive vest nr. 2 (campania anului 2018), Sesiunea Naţională de Rapoarte Cercetări arheologice în Republica Moldova. Campania 2020, Chişinău, 18 aprilie 2019.
 • 2019 Octavian Munteanu, Angela Simalcsik, Nicolae Batog, Valeriu Prohniţchi, Un complex funerar din epoca fierului descoperit pe promontoriul Butuceni, r-l Orhei. Sesiunea Naţională de Rapoarte Cercetări arheologice în Republica Moldova. Campania 2020, Chişinău, 18 aprilie 2019.

2018

 • 2018 Octavian Munteanu, The beginning of the Poieneşti-Luaşevka Culture: necropolis vs settlement, Humboldt-Kolleg: chronology in archaeological studies. Die Chronologie der vorrömischen Eisen- und frühen Kaiserzeit im Mittel und Südosteuropa: Probleme und Perspektiven, Chişinău, 07-09 November 2018.
 • 2018 Octavian Munteanu, Fortificaţia getică Butuceni-West: cercetări noi; observaţii noi, surse noi – cum le interpretăm?, Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană”, 28-30 martie 2018.
 • 2018 Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi, Complexele locative descoperite în aşezările culturii Poieneşti-Lucaşeuca, The Saharna Summer Colloquim Archeological complexes in the settlements of the Iron Age in the Tisa-Nistrian area, Saharna, 12-15 iulie 2018.
 • 2018 Octavian Munteanu, Transformări etnoculturale în nord-vestul Pontului Euxin la finele mileniului III a. Chr., Conferinţa ştiinţifică internaţională Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în Sud-estul Europei, 14-16 august 2018.
 • 2018 Michael Meyer, Małgorzata Daszkiewicz, Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi, Perspectivele de studiere interdisciplinară a ceramicii preistorice: analiza fizico-chimică (rezultatele examinării comparative a ceramicii getice și de tip Poienești-Lucașeuca din siturile Ulmu și Horodca Mică), Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, ediţia a V-a, 28 aprilie 2018, Chişinău.
 • 2018 Vlad Vornic, Sergiu Matveev, Octavian Munteanu, Sergiu Tabuncic, Săpăturile arheologice de salvare la Orheiul Vechi în anul 2017. Sesiunea Naţională de Rapoarte Cercetări arheologice în Republica Moldova. Campania 2020, Chişinău, 18 aprilie 2018.
 • 2018 Octavian Munteanu, Nicolae Batog, Cercetările arheologice din vara anului 2017 în fortificaţia getică Butuceni-Vest. Sesiunea Naţională de Rapoarte Cercetări arheologice în Republica Moldova. Campania 2020, Chişinău, 18 aprilie 2018.

2017

 • 2017 Octavian Munteanu, Patrycja Kaczmarska, Milena Teska, Andrzej Michałowski, Archeometric comparative studies of the Pre-Roman Iron Age pottery from Moldavia and Wielkopolska, Pottery – the main source of knowledge for cultural change in the Central European Barbaricum, Poznań, -29. 09. 2017.
 • 2017 Octavian Munteanu, Landscape and getic fortifications in the Lower Raut valley (6th – 3th century BC), Alexander von Humboldt-Stiftung & Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Humboldt-Kolleg: Landscape Archaeology Landschaft und Besiedlung. Archäologische Studien zur vorrömischen Eisenzeit- und älteren Kaiserzeit im Mittel- und Südost Europa, Lublin, 06.-07.04.2017.
 • 2017 Octavian Munteanu, Rezultatele cercetărilor arheologice în siturile de epocă Latene din microzona Orheiul Vechi (2015-2016), Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” „Metodă, teorie și practică оn arheologia contemporană”, București, 29-31 martie 2017.
 • 2017 Octavian Munteanu, Elemente de habitat în fortificaţiile getice de pe cursul superior al râului Botna, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Milenii tezaurizate. Creație si spiritualitate Buzău – Sărata Monteoru, 16-18 noiembrie 2017.
 • 2017 Octavian Munteanu, Un „depozit” de obiecte de fier descoperit in fortificaţia getică Horodca Mică,, Conferința științifică internațională patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, Chişinău, 30-31 mai.
 • 2017 Octavian Munteanu, Noi descoperiri în vestul promontoriului Butuceni (campania anului 2016), Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, ediţia a V-a, 28 aprilie 2017, Chişinău.
 • Aurel Zanoci, Octavian Munteanu, Siturile din epoca fierului în microzona Orheiul Vechi, Simpozionul Orheiul Vechi: 70 de ani de la primele săpături arheologice, Chişinău-Butuceni, 21-23 septembrie 2017.

2016

 • 2016 Octavian Munteanu, Michael Meyer, Vasile Iarmulschi, Ivancea-Sub Pădure – un nou sit de tip Poieneşti-Lucaşeuca: investigaţii non-invazive şi perspective de cercetare tradiţională Conferinţa ştiinţifică Istorie. Muzeologie a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXVI-a), 20-21 octombrie 2016
 • 2016 Octavian Munteanu, Aurel Zanoci „Valuri” getice cu urme de arsură din spaţiul pruto-nistrean Fortificații arse – incendiu,tehnologie de edificare sau act simbolic? Simpozionul Național din Valea Alunului, ediția a III-a, 6-8 mai 2016, Alun, jud. Hunedoara, România
 • 2016 Octavian Munteanu, Fortificaţia getică de la Butuceni: trei ani de la revenire, Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, ediţia a III-a, 13 mai 2016
 • 2016 Octavian Munteanu, Michael Meyer, Vasile Iarmulschi, Björn Rauchfuß, Franka Höppner. Așezarea de tip Poienești-Lucașeuca de la Brănești-Marginea de Vest (cercetările din anii 2014–2015), Conferința Științifică Internațională PatrimoniuL Cultural – cercetare, valorificare, promovare (ediția a VIII-a), 31 mai – 2 iunie 2016
 • 2016 Octavian Munteanu, Tendinţe în strategiile de cercetare ale siturilor fortificate din a doua epocă a fierului, Davele Moldovei, Fortificaţiile traco-getice din spaţiul pruto-nistrean la 70 de ani de la începutul cercetării, Masa rotunda şi deschiderea expoziţiei, 20 septembrie 2016
 • 2016 Octavian Munteanu, Generalităţi şi particularităţi ale sistemului defensiv din vestul promontoriului Butuceni, Simpozionul Internațional de vară de la Saharna Habitatul din zona Nistrului Mijlociu: parte componentă a civilizației epocii fierului din Europa, 14-17 iulie 2016, Saharna, R. Moldova
 • 2016 Octavian Munteanu, Livia Sîrbu, Ghenadie Sîrbu, Descoperiri cu semnificaţii de cult în situl culturii Noua de la Ulmu, Conferinţa Internaţională Raporturi identitare în spațiul românesc din perspectivă istorică: şcoli şi interpretări/Reports of identity in the Romanian space in historical perspective: schools and interpret, 3-5 noiembrie 2016, Chişinău.
 • 2016 Octavian Munteanu, Primele cercetări magnetometrice în siturile culturii Poieneşti-Lucaşeuca: rezultate şi perspective, Simpozionul internaţional Factori şi procese pedogenetice din zona temperată Ediţia a XXVI-a, Iaşi, 16-18 septembrie, 2016,
 • 2016 Octavian Munteanu, Un toporaş cu dublu tăiş din fortificaţia getică Horodca Mare, Simpozionul aniversar al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, Zalău, 6-8 octombrie 2016
 • 2016 Octavian Munteanu, The first magnetometric prospects in the sites of Poieneşti-Lucaşeuca culture: results and perspectives–in Romanien, Beyond Geophysics, aerial photography and the use of drones in eastern and South-East European archaeology. International colloquium, Piatra Neamţ, 5-6 December 2016.